Jogi háttér

Mit írnak elő a jogszabályok (feketén-fehéren)?

Jogi háttér

Telepengedély rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szól. A rendelet különbséget tesz a bejelentés-köteles tevékenységek és a telepengedély-köteles tevékenységek között. A bejelentés-köteles tevékenységek a a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékeltében vannak felsorolva, míg a telepengedély-köteles tevékenységek a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékeltében vannak rögzítve.

Telepengedély-köteles tevékenységek

A telepengedély-köteles tevékenységeket az alábbi felsorolás tartalmazza:

1. acélcsőgyártás

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása

3. dohánytermék gyártása

4. egyéb gumitermék gyártása

5. égetett agyag építőanyag gyártása

6. festék, bevonóanyag gyártása

7. fémalakítás, porkohászat

8. fémfelület-kezelés

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása

11. habarcsgyártás

12. kőolaj-feldolgozás

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás

15. mész-, gipszgyártás

16. műanyag építőanyag gyártása

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

19. nemesfémgyártás

20. papír csomagolóeszköz gyártása

21. papírgyártás

22. ólom, cink, ón gyártása

23. ragasztószergyártás

24. rézgyártás

25. szálerősítésű cement gyártása

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

27. tapétagyártás

28. tisztítószer gyártása

29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

30. vegyi szál gyártása

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

 

hatóságok

Szükséges dokumentumok, eljáró hatóságok

Az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település önkormányzatának jegyzőjénél elindítani. A adatlap kitöltése kötelező a bejelentéshez kötött ipari tevékenység és telepengedély köteles tevékenység esetében is. A kitöltendő adatlapok rendszerint elérhetőek az önkormányzatok honlapján. De a telepengedély köteles tevékenység esetében egy környezetvédelmi tervfejezet benyújtása is szükséges a kérem elindításakor. A környezetvédelmi tervfejezetet az önkormányzat hivatalból megküldi a helyileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára véleményezésre. Az önkormányzatnak be kell vonni az érintett szakhatóságokat, ezért a környezetvédelmi hatóságon kívül, a népegészségügyi-, katasztrófavédelmi hatóság is bevonásra kerül az eljárásba. Az önkormányzat és a szakhatóságok részére meg kell fizetni a vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat.

ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az önkormányzatok rendelkezésére álló ügyintézési határidő 30 nap. A Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 15 napon belül el kell bírálnia a környezetvédelmi tervfejezetet. Az ügyintézési határidőbe nem tartoznak bele az esetleges hiánypótlások időtartama, de indokolt esetben akár még fel is függeszthető a telepengedélyezési eljárás.

 

tervfejezet

Környezetvédelmi tervfejezet tartalma

A környezetvédelmi tervfejezet formáját és tartalmát nem határozza meg jogszabály, de az elmúlt évtizedekben már kialakult egy gyakorlat a hatóságok és a dokumentációt készítő környezetvédelmi szakértők között a tervfejezet tartalmára. A környezetvédelmi tervfejezet részletesen tárgyalja a tervezett beruházásnak, az engedélyezendő létesítménynek, tevékenységnek a környezetbe történő várható kibocsátásait, a környezet állapotára várhatóan gyakorolt hatásait a környezetvédelem minden területén (pl. hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem,  víz- és talajvédelem, zaj- és rezgésvédelem, védett természeti értékek és épített környezet védelmi, havária események, stb.).

döntés

Telepengedély kiadására irányuló eljárás végeredménye

A rendelkezésre álló információk és a szakhatósági állásfoglalások alapján dönt a telepengedély kiadhatóságáról. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Sikeres engedélyezés esetén a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi és  a telepengedélyt megadja.

 

Az oldalon olvasható kivonatok a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet legfontosabb, leggyakoribb elemeinek összefoglalásait tartalmazzák. A teljes jogszabály az njt.hu oldalán olvasható.